Kinzalkomb Comp 98 X 80mg/12,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

Toedieningswijze

Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Overgevoeligheid voor andere sulfonamide afgeleide stoffen (aangezien hydrochloorthiazide een van sulfonamiden afgeleid geneesmiddel is).• Tweede en derde trimester van de zwangerschap .• Cholestasis en galwegobstructies.• Ernstige leverinsufficiëntie.• Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).• Refractaire hypokaliëmie, hypercalciëmie.Het gelijktijdig gebruik van Kinzalkomb met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) .

Details
CNK1798750
FabrikantenBayer
MerkenBayer
Breedte73 mm
Lengte120 mm
Diepte109 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter