Norditropin Nordiflex 15mg/1,5ml Voorgev.pen 1

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Beschrijving

Norditropin NordiFlex® bevat een biosynthetisch menselijk groeihormoon, somatropine genaamd, identiek aan het groeihormoon dat uw lichaam van nature aanmaakt. Kinderen hebben groeihormoon nodig om te groeien, maar volwassenen hebben het ook nodig voor hun algemene gezondheid.

Norditropin NordiFlex® wordt gebruikt voor de behandeling van groeiachterstand bij kinderen:

 • Als ze geen of zeer lage productie van groeihormoon hebben (groeihormoontekort)
 • Als ze het Turnersyndroom hebben (genetisch probleem dat de groei kan beïnvloeden)
 • Als ze een verminderde nierfunctie hebben
 • Als ze klein zijn en klein waren bij de geboorte in functie van de duur van de zwangerschap.

Norditropin NordiFlex® wordt bij volwassenen gebruikt om groeihormoon te vervangen:

Bij volwassenen wordt Norditropin NordiFlex® gebruikt om groeihormoon te vervangen wanneer de productie afgenomen is sinds de kinderjaren of wanneer de productie gestopt is bij volwassenen ten Gevolge van een tumor, door de behandeling van een tumor of door een aandoening die de klier aantast die groeihormoon produceert. Als u tijdens uw kindertijd voor groeihormoontekort werd behandeld, zal u opnieuw getest worden na voltooiing van de groei. Als groeihormoontekort wordt bevestigd, dient u de behandeling voort te zetten.

Gebruik

Kinderen

 • Groeiachterstand door groeihormoontekor
  • 25 tot 35 µg/kg/dag of 0,7 tot 1,0 mg/m²/dag (= 0,07 - 0,1 IE/kg/dag (2-3 IE/m²/dag)
  • Turnersyndroo
  • 45 tot 67 µg/kg/dag of 1,3 tot 2,0 mg/m²/dag (= 0,13 - 0,2 IE/kg/dag (3,9-6 IE/m²/dag)
  • Chronische nierinsufficiënti
  • 50 µg/kg/dag of 1,4 mg/m2/dag (= 0,14 IE/kg/dag (4,3 IE/m2/dag)
  • Kinderen die klein geboren zijn in functie van de duur van de zwangerschap
  • 35 µg/kg/dag of 1,0 mg/m²/dag (= 0,1 IE/kg/dag (3 IE/m²/dag)

Volwassenen

 • GHD vanaf de kindertij
 • Aanbevolen dosis voor het heropstarten van de behandeling: 0,2-0,5 mg/dag
 • Dosisaanpassing op basis van de IGF-I-concentratiebepaling
 • GHD vanaf de volwassen leeftij
 • Aanbevolen startdosis: 0,1 - 0,3 mg/dag (= 0,3 - 0,9 IE/dag)
 • Deze dosering geleidelijk om de maand verhogen in functie van de klinische respons en de ongewenste effecten bij de patiënt
 • Onderhoudsdosering: zelden meer dan 1,0 mg/dag (gelijk aan 3 IE/dag)

Toedieningswijze

 • Het product dagelijks 's avonds subcutaan toedienen
 • Om het optreden van lipoatrofie te voorkomen, moet men regelmatig de injectieplaats afwisselen
Samenstelling

Eén ml oplossing bevat 10 mg somatropine. 1 mg somatropine komt overeen met 3 IE (Internationale Eenheden) somatropine.

hulpstoffen:

 • Mannitol
 • Histidine
 • Poloxameer 188
 • Fenol
 • Water voor injecties.
 • Zoutzuur voor pH-aanpassing
 • Natriumhydroxide voor pH-aanpassing
Indicatie

Kinderen

 • Groeiachterstand door een tekort aan groeihormoon
 • Groeiachterstand bij meisjes ten gevolge van dysgenesie van de gonaden (Turnersyndroom)
 • Groeiachterstand bij prepuberale kinderen ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie
 • Groeiachterstand (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) bij kinderen die klein geboren zijn in functie van de duur van de zwangerschap, met een geboortegewicht en/of lengte kleiner dan -2 Standaard Deviaties (SD), bij wie geen inhaalgroei (groeisnelheid SDS < 0 gedurende het laatste jaar) is opgetreden op de leeftijd van 4 jaar of later

Volwassenen

 • Groeihormoondeficiëntie vanaf de kindertijd
 • Groeihormoondeficïentie vanaf de volwassen leeftijd: ernstige GHD ten gevolge van een bekende hypothalamo-hypofysaire aandoening, craniale bestraling en hersenschade ten gevolge van een trauma
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Somatropine dient niet gebruikt te worden wanneer er enige aanwijzing is van activiteit van een tumor. Intracraniale tumoren moeten inactief zijn en de kankerbehandeling dient voltooid te zijn alvorens een therapie met groeihormoon (GH) te starten. De behandeling dient te worden gestaakt als er aanwijzingen zijn van groei van tumoren.Somatropine dient niet gebruikt te worden voor de stimulatie van de longitudinale groei bij kinderen met gesloten epifysaire schijven.Patiënten met een acute kritische aandoening die lijden aan complicaties na een openhartoperatie, abdominale chirurgie, meervoudig trauma ten gevolge van een ongeval, acute ademhalingsinsufficiëntie of vergelijkbare aandoeningen dienen niet te worden behandeld met somatropine.Bij kinderen met chronische nierinsufficiëntie dient de behandeling met Norditropin NordiFlex te worden gestaakt bij niertransplantatie.

Details
CNK2767887
FabrikantenNovo Nordisk Pharma
Breedte48 mm
Lengte163 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter