Sevikar Hct 40mg/5mg/25mg Filmomh Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

  • Aanbevolen dosis: 1 tablet per dag
  • Maximale dosis: 40mg/10mg/25mg per dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie

Toedieningswijze

  • De tablet met of zonder voedsel, met een glas water innemen
  • De tabletten mogen niet worden stukgekauwd en moeten elke dag op hetzelfde tijdstip worden ingenomen
Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor dihydropyridinederivaten of voor stoffen afgeleid van sulfonamide (hydrochloorthiazide is een geneesmiddel afgeleid van sulfonamide ) of voor één van de hulpstoffen vermeld in "Samenstelling".Ernstige nierinsufficiëntie.Refractaire hypokaliëmie, hypercalciëmie, hyponatriëmie en symptomatische hyperuricemieErnstige leverinsufficiëntie, cholestase en galwegobstructie.Het tweede en derde trimester van de zwangerschap ( en ).Het gelijktijdig gebruik van Sevikar/HCT met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) .Omdat SEVIKAR/HCT amlodipine bevat, is het gecontraindiceerd bij patiënten met:• Shock (inclusief cardiogene shock).• Ernstige hypotensie• Obstructie van het uitstroomkanaal van het linkerventrikel (bv. hooggradige aortastenose).• Hemodynamisch onstabiel hartfalen na acuut myocardinfarct.

Details
CNK2816593
FabrikantenCSP Benelux, Daiichi Sankyo Belgium
MerkenDaiichi Sankyo
Breedte68 mm
Lengte141 mm
Diepte48 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter