Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Carlos Depuydt

Burg 37

8820 Torhout

Hoofdapotheker: E. Depuydt

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0899 218 704

Machtigingsnummer APB: 313403

Telefoonnummer: 050 21 22 81

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.